Strom lásky

Logo Strom lásky

Jak vznikl Strom lásky?

Strom s korunou ve tvaru srdce je myšlenka, která spontánně přišla k druhému ročníku Boskovických běhů v roce 2011. Vyšla z toho, že k prvnímu máji, kdy se Boskovické běhy pořádají, se váže krásná tradice líbání se zamilovaných párů pod rozkvetlým stromem. Protože jsme nechtěli, aby účastníci našich běhů byli připraveni o tuto tradici, rozhodli jsme se jim ten rozkvetlý strom přinést na místo konání běhů, tedy na Masarykovo náměstí v Boskovicích. Daří se nám to díky úžasnému partnerovi panu Josefovi Janků z Arboreta Šmelcovna, který nám na každý ročník připravuje rozkvetlý strom. Současně s tímto bylo potřeba vytvořit jeho symboliku, kde srdce symbolizuje korunu stromu a kmen je cesta k srdci. Jinak tedy hledání cesty k srdci lidí.

Tento symbol se nám zdál být natolik univerzální a mocný pro to, aby se mohl objevit ve všech dalších projektech, které naplňují aktivity občanského sdružení Sportuj s námi.

Jedná se o projekty Děti sportují s námi, Trénuj s námi, Turisté jdou s námi a Senioři žijí s námi.

Všechny naše činnosti se tak odehrávají pod stromem lásky.

Děti sportují s námi

Sportuj s námi je pořadatelem Boskovických běhů a Půlmaratonu Moravským krasem v Blansku. Součástí těchto závodů jsou i Dětské běhy. Rozhodli jsme se od školního roku 2013/2014 dát dětem možnost se na tyto běhy připravit. Tak vznikla myšlenka projektu Děti sportují s námi, kdy chceme přivést děti ve věku od pěti do devíti let k pravidelnému sportování a rozvoji pohybových dovedností a zároveň si tak zajisti úspěšnou budoucnost našich sportovních projektů.

Byla vytvořena koncepce dvou pilotních částí, které probíhaly v Boskovicích a v Blansku.

Pro Boskovice byla připravena mimoškolní Atletická příprava. Na realizaci spolupracovala Střední pedagogická škola Boskovice, vedoucím celého projektu se stal Mgr. Pavel Martínek, kterému pomáhaly studentky školy. Děti se scházely jednou týdně a celkem tak absolvovali 40 tréninkových jednotek. Základním cílem byl rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí, motivací potom byl start na Boskovických bězích. Zakončení projektu proběhlo 25. června v zámecké zahradě v Boskovicích. Dvanáct dětí z tohoto projektu také využilo nabídky účasti na sportovním táboře v obci Suchý. Sportuj s námi připravilo pro Boskovice na příští školní rok novinku – Gymnastickou přípravu dětí, atleická příprava bude samozřejmě pokračovat.

V Blansku probíhá pilotní část projektu Děti sportují s námi od února do srpna přímo v mateřských školách. Pořadatele velice potěšilo, že se do projektu přihlásilo sedm z osmi oslovených mateřských škol a že záštitu nad tímto projektem převzal místostarosta města Blanska Jiří Crha. Vyvrcholením pilotní fáze bude v sobotu 30. srpna soutěž mateřských škol v Dětských bězích v rámci sportovně kulturní akce Půlmaraton Moravským krasem 2014 .

V Blansku pro

Od školního roku 2014/2015 bude probíhat pravidelné atletické cvičení v zapojených mateřských školách v rámci školního vzdělávacího programu.

Trénuj s námi

Tento projekt má za cíl připravit účastníky v rámci tréninkové přípravy na zdolání hlavní tratě Boskovických běhů – Běhu za sedmizubým hřebenem na 12,5 kilometru.

Příprava začíná v únoru a zahrnuje atletickou přípravu, spinning, posilovnu, plavání a samozřejmě běžeckou přípravu. V příštím roce bude zahájen již pátý ročník této přípravy.

Turisté jdou s námi

Projekt Turisté jdou s námi vznikl při letošním 5. ročníku Boskovických běhů. Se sloganem „Nechce se vám běžet? Tak běžte!“ jsme chtěli přilákat do Boskovic na běhy i ty, kteří neběhají. Pro turisty byly připraveny trasy od dvou do dvanácti kilometrů, které úplně nebo částečně kopírovaly tratě Boskovických běhů. Každý, kdo absolvoval některou z tratí, si mohl zakoupit unikátní absolventskou turistickou vizitku, kterou bylo možné získat jen 1. května v Boskovicích. Velkým překvapením byl obrovský zájem o tento nový projekt - hned napoprvé se do něj zapojilo více než 400 účastníků.